Home » Excellent Film

Sidelines

Aug 8, 2015 by Dewanti in
SIDELINES (Romaji: Saidorain), film drama Jepang yang menceritakan tentang Daigo (Yusuke Fukuda), Kensho (Koichi Yoshino), Hyuga (Ryoga Funatsu), Uchu (Kai Ogasawara), Kisho (Yuki Murata), Shinya (Taku... [Read more]